BIOGAZ OCZYSZCZONY I UZDATNIONY DO JAKOŚCI WYSOKOMETANOWEGO GAZU ZIEMNEGO — BIOMETAN

CZY JESTEŚMY W STANIE BYĆ SAMOWYSTARCZALNI W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY? TAK!

Inwestując w polskie biogazownie, możemy wyprodukować tylko z naszych bioodpadów co najmniej 8,25 mld m3 biometanu.

Jeżeli byśmy dołączyli jako substrat do biogazowni kiszonkę z kukurydzy pochodzącej z dedykowanych pod biogazownie upraw i przeznaczyli na to tylko 5% powierzchni rolniczej naszego kraju (Niemcy zagospodarowali na ten cel 10% swojej powierzchni rolniczej), to dodatkowo uzyskamy około 6,43 mld m3 biometanu.

RAZEM: 14,68 MLD M3 BIOMETANU ROCZNIE

ZUŻYCIE GAZU ZIEMNEGO W POLSCE (dane 2017 r.) to ponad 17 mld m3 (mniej niż 20% pochodzi ze źródeł krajowych).

IMPORT (2017 r.) – 13,5 mld m3.

JESTEŚMY W STANIE BYĆ SAMOWYSTARCZALNI W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY!

Aktualna produkcja biometanu w Polsce (wtłaczanego do krajowej sieci gazowej) – to 0 m3!