budownictwo energiododatnie

Spółka ORGANICS pracuje aktualnie nad programem wykorzystnia energii ze słońca i energii z odpadów w celu zoptymalizowania programu budynków energododatnich na bazie 100% energii ze źródeł z OZE wraz z autorskimi rozwiązaniami magazynowania energii.