LESZEK KOMAROWSKI

Prezes Zarządu Organics sp. z o.o.

Projektant nowoczesnych instalacji ekologicznych od 2004 r. Współtwórca projektów biogazowni przemysłowych i spalarni odpadów w Niemczech (Hesja i Bawaria) oraz w Polsce (Kutno).

Tworzy gotowe rozwiązania dla miast i gmin mierzących się z problemami z zanieczyszczonym powietrzem oraz problemami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, głównie bioodpadami i frakcją palną pozostałą po sortowaniu odpadów zmieszanych.

Przygotowuje program budowy instalacji do niezależnych budynków energododatnich na bazie energii ze słońca i biometanu („Renew off Grid”).

1. Projekt Hesja, Niemcy (2005-2008)

Brał udział w projektowaniu i realizacji Biogazowni rolniczo – przemysłowej w południowej Hesji (Niemcy). Był to projekt „dwa w jednym”, czyli dwie bliźniacze biogazownie na jednym terenie. Zleceniodawca mając dwie niezależne linie produkcyjne, chciał wykorzystać w jednej linii mocne wsparcie gospodarki niemieckiej przy produkcji energii z produktów (odpadów) rolnych – mianowicie z kiszonki kukurydzy (NaWaRo) i jednocześnie w drugiej linii wykorzystać wysoki potencjał produkcji biogazu z odpadów (dodatkowe zyski z opłat za przyjęcie odpadów – „gatefee”).

Przygotowane moce produkcyjne wynosiły 20.000 ton kiszonki z kukurydzy w linii „NaWaRo” i 20.000 ton w linii „odpadowej”. To była pierwsza instalacja, w której zastosowano tzw. Hydrolizę Termiczną. Jej udoskonalona wersja jest przedmiotem patentu uzyskanego przez Leszka Komarowskiego.

2. Projekt Bawaria, Niemcy

W latach 2013-2015 współpracował w przygotowaniu koncepcji technologicznej biogazowni przemysłowej realizowanej przez niemieckie przedsiębiorstwo Rehau AG w Bawarii. W tej instalacji zastosowano zaprojektowany przez Leszka Komarowskiego system hydromechanicznego usuwania zanieczyszczeń i opakowań ze strumienia bioodpadów kierowanych do tej instalacji.

3. Projekt Kutno, Polska

Kolejnym strategicznym projektem jest Instalacja do Termiczno – Biologicznego PrzetwarzaniaOdpadów w Kutnie.

Jest to autorski projekt wykonany przez grupę projektantów pod nadzorem Leszka Komarowskiego (100% praw autorskich).

W tej instalacji zaprojektowano innowacyjne połączenie linii produkcyjnej biogazu (z bioodpadów) oraz wewnętrznej spalarni odpadów (frakcji energetycznej pozostałej po sortowaniu odpadów zmieszanych oraz resztek opakowań ze strumienia bioodpadów).

W tej instalacji skoncentrowano wszystkie dostępne na rynku nowoczesne rozwiązania technologiczne (system hydrolizy termicznej i enzymatycznej, system hydromechanicznego usuwania zanieczyszczeń i opakowań ze strumienia bioodpadów, suszarnię nawozu, oczyszczalnię wewnętrznych odcieków produkcyjnych i zawracanie oczyszczonej wody ponownie do procesu technologicznego, system oczyszczania biogazu do parametrów biometanu i odzysk CO2 w postaci skroplonej, stację tankowania pojazdów na CNG i wiele innych innowacyjnych rozwiązań technologicznych).

Przygotowana technologia pozwala na przyjęcie wszelkich bioodpadów z przemysłu spożywczego i handlu – niezależnie od zawartości zanieczyszczeń (szkło, metale, plastik, folie, pampersy) – również odpady ciekłe.

W tak zaprojektowanej instalacji odzysk surowców i energii z odpadów sięga 95% potencjału odpadów poddawanych przetworzeniu.

Połączenie biometanowni z własną, lokalną spalarnią pozwala również na:

  • obsługę odpadów z przemysłu mięsnego Kat.2 i 3 (odpowiedni potencjał energetyczny),
  • uzdatnienie całego uzyskanego biogazu do biometanu (mamy wystarczającą ilość energii ze spalarni),
  • zwiększenie przychodów całej instalacji dzięki większym przychodom za przyjęcie odpadów do spalarni.

Odpowiedni proces technologiczny umożliwia obsługę oczyszczalni ścieków w zakresie osadów ściekowych. W Polsce co roku produkuje się około 700.000 ton S.M. osadów ściekowych, z czego tylko ok. 30% jest odpowiednio zagospodarowywanych.

Aktualnie spółka ORGANICS pracuje nad projektem spalarni odpadów niebezpiecznych na terenie Federacji Rosyjskiej. Zakres oferty:

  • przygotowanie odpadów (wstępna obróbka),
  • podawanie odpadów do termicznego przekształcania,
  • termiczne przekształcanie odpadów w piecu obrotowym,
  • oczyszczanie i neutralizacja gazów spalinowych.

W 2018 r. Leszek Komarowski opracował koncepcję technologiczną i ofertę na kompletną realizację instalacji do przetwarzania odpadów organicznych w miejscowości Shenzhen w Chinach (około 20 mln mieszkańców). Ilość odpadów – 3.000 ton dziennie:

  • 1.500 t – odpady zielone z pielęgnacji miejskiej zieleni (liście, trawy, gałęzie),
  • 1.500 t – odpady z produkcji i konsumpcji żywności.

Od 2019 r. pracuje nad swoimi autorskimi rozwiązaniami (nowe zgłoszenia patentowe) w zakresie budynków energododatnich i magazynowania energii pozyskanej z OZE.