NASZA OFERTA

Nasze działania rozpoczynamy od zdiagnozowania potrzeb zleceniodawcy i analizy dostępnych surowców i źródeł, z których będziemy produkowali energię lub / i nawóz.

Wykonujemy badania morfologiczne surowców, ich potencjał biogazowy i nawozowy następnie przygotowujemy wstępny projekt koncepcyjny.

W przypadku energii ze słońca i budynków energododatnich analizujemy projekt budowlany (konstrukcję budowlaną) budynku, jego położenie oraz zapotrzebowanie na energię i wykonujemy dedykowany indywidualnie projekt na instalację zasilaną w 100% energią z OZE wraz z możliwością magazynowania energii.

Po akceptacji analizujemy warunki lokalizacyjne dostępnego terenu inwestycyjnego, możliwości przyłączeniowe (energia elektryczna, energia cieplna, krajowa sieć gazowa, woda i ścieki zakładowe). Na tym etapie współpracujemy również z lokalną społecznością i samorządem.

Robimy badania geologiczne i przygotowujemy wstępny kosztorys i ofertę współpracy.

W okresie projektowania instalacji ściśle współpracujemy z inwestorami. Wspieramy również wykonanie raportów środowiskowych, uzyskanie decyzji środowiskowych, rozmawiamy z mieszkańcami i prowadzimy bieżącą politykę informacyjną.

Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę wspieramy inwestorów w wyborze najkorzystniejszej oferty Generalnego Wykonawcy – zarówno w zakresie budowlanym, jak i technologicznym.

Weryfikujemy ich oferty i wskazujemy inwestorom możliwości optymalizacji materiałowo – kosztowych.

Pomagamy również w zakresie uzyskania najlepszej formy finansowania wraz z przygotowaniem analiz i projekcji finansowych.

Każdą instalację zajmującą się odpadami wspieramy energią pozyskaną ze słońca. Zagospodarowujemy do tego powierzchnię dachu i elewacji budynków produkcyjnych oraz zbiorników fermentacyjnych i kominów.

Oferujemy również pozyskanie inwestorów prywatnych w przypadkach interesujących nas projektów.

Zajmujemy się odpadami z:

 • produkcji żywności i handlu spożywczego,
 • kuchni, kantyn, restauracji, szpitali, obiektów hotelowych itp.,
 • hodowli i ubojni trzody chlewnej, bydła i drobiu,
 • oczyszczalni ścieków, garbarni czy składowisk odpadów (odcieki),
 • produkcji alkoholu i piwa,
 • rolnictwa (również kiszonka, słoma, handel hurtowy),
 • frakcją organiczną selektywnie zebraną i pochodzącą z odpadów komunalnych.

WEDŁUG ZASADY: NIE SKŁADUJEMY ODPADÓW NA WYSYPISKACH! NIE MARNUJEMY ODPADÓW!

 1. Odzyskujemy z odpadów wartościowe produkty (nawóz, tłuszcze, metale, plastik, biometan).
 2. Zanieczyszczenia mineralne i żużel kierujemy do wykorzystania w drogownictwie.
 3. Oczyszczamy naszą wodę technologiczną i ponownie ją wykorzystujemy w naszym procesie technologicznym.
 4. Realizujemy zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, odzyskując surowce i kierując je do ponownego użycia!
 5. Redukujemy zanieczyszczenie powietrza, redukujemy emisję CO2 i zużycie paliw kopalnych!