ORGANICS SP. Z O.O.

Organics sp. z o.o. została powołana do życia w 2009 r. w Łodzi.

Zajmujemy się projektowaniem ekologicznych rozwiązań, optymalizacją wybranych procesów technologicznych oraz obsługą inżynierską realizowanych projektów.

Współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi, inżynierami, projektantami oraz firmami produkującymi najnowocześniejsze urządzenia do przetwarzania odpadów oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Mamy doświadczenie i koncentrujemy się na ekologicznych rozwiązaniach projektowych takich jak:

  • produkcja biometanu z odpadów – biogazownie przemysłowe,
  • produkcja nawozów organicznych z odpadów,
  • spalarnie odpadów i suszarnie w technologii pieców obrotowych,
  • w odpowiedzi na planowane wprowadzenie przez Unię Europejską obowiązku projektowania i budowy nowych budynków z zasilaniem energią ze źródeł z OZE pracujemy nad nowymi rozwiązaniami z wykorzystaniem energii ze słońca orazz biometanu z odpadów – w celurealizacji naszego programu budynków energododatnich – na bazie 100% energii z OZE,
  • bierzemy udział w pracach badawczo – rozwojowych w dziedzinie biotechnologii oraz magazynowania energii pozyskanej z OZE.

Prezes zarządu spółki, Leszek Komarowski, zajmuje się nowoczesnymi rozwiązaniami ekologicznymi od 2004 r.

Brał udział w projektowaniu biogazowni przemysłowych i spalarni odpadów na terenie Niemiec (Hesja i Bawaria) oraz Polski (Kutno).

Projektuje rozwiązania dedykowane miastom i gminom borykającym się z problemami zanieczyszczonego powietrza (smog miejski) oraz w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Szczególnie w zakresie zagospodarowania bioodpadów oraz frakcji energetycznej pozostałej po sortowaniu odpadów zmieszanych.

Jest autorem bądź współautorem opatentowanych rozwiązań technologicznych w zakresie przetwarzania różnych rodzajów odpadów komunalnych (Patent nr PL 217056) oraz technologii hydrolizy termicznej — ODPT (Organic Double Power Technology) dedykowanej do metanizacji trudno degradowalnych odpadów organicznych (Patent nr PL 214769).

Brał udział w badaniach biotechnologicznych dotyczących efektywności procesów fermentacji i produkcji biogazu z różnych odpadów. Raporty z tych badań zostały w latach 2015 – 2017 opublikowane w międzynarodowej prasie naukowej (Journal of Environmental Management).

Projektuje i przygotowuje do realizacji również komercyjne rozwiązania z wysoką stopą zwrotu dedykowane inwestorom chcącym efektywnie działać w branży zagospodarowania odpadów, odzysku surowców i energii z odpadów oraz produkcji energii ze słońca. Od 2004 r. uczestnik wielu konferencji branżowych w kraju i za granicą.